Potvrdenia vydané v roku 2021; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2020; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2019; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2018; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2016; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2015; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Archív potvrdení ku 01.02.2013; [PDF dokument]

Potvrdenia, ktoré nie sú platné k 26.01.2017; [PDF dokument]
Potvrdenia o ukončení činnosti výroba a dodávka elektriny k 16.01.2017; [PDF dokument]
Potvrdenia o ukončení činnosti pre ostatné činnosti k 16.01.2017; [PDF dokument]

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti sa vyžaduje na tieto činnosti:

  1. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
  2. výroba a dodávka plynu z biomasy,
  3. výroba a dodávka plynu z bioplynu,
  4. predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
  5. preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
  6. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
  7. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
  8. preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.