Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Záruky vydané v roku 2019
Prevedené záruky 2019
 
Uznané záruky 2019
Uznané záruky prevedené 2019
Opakovane prevedené uznané záruky
(prevedené v roku 2019)

 
Záruky vydané v roku 2018
Uznané záruky 2018
 
Prevedené záruky 2018
Uznané záruky prevedené 2018
Opakovane prevedené záruky 2018
 
Záruky vydané v roku 2017
Uznané záruky 2017
 
Prevedené záruky 2017
Uznané záruky prevedené 2017
Opakovane prevedené záruky 2017
 
Záruky vydané v roku 2016
Uznané záruky 2016
 
Prevedené záruky 2016
Uznané záruky prevedené 2016
 
Záruky vydané v roku 2015
Uznané záruky 2015
 
Prevedené záruky 2015
Opakovane prevedené záruky 2015
Uznané záruky prevedené 2015
 
Záruky vydané v roku 2014
Uznané záruky 2014
Prevedené záruky 2014
 
Záruky vydané v roku 2013  
Záruky vydané v roku 2012  

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva úrad ako doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, o čom výrobca elektriny úrad informuje. Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, sa nevzťahuje podpora doplatkom.

Na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad uznáva záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydané v inom členskom štáte.