Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Potvrdenia o pôvode elektriny slúžiace ako doklad dokazujúci nárok na podporu v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

Potvrdenia vydané v roku 2019; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2018; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2016; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2015; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Potvrdenia vydané v roku 2012; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).