Pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií

2013

Subjekt: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Rozhodnutie číslo.: 0001/2013/E-PA, [PDF] zo dňa 17.05.2013

2011

Subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
Rozhodnutie číslo.: 0001/2011/02/PA, [PDF] zo dňa 22.11.2010

2010

Subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
Rozhodnutie číslo.: 0001/2010/02/PA, [PDF] zo dňa 23.11.2009

2009

Subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava 212
Rozhodnutie číslo.: 0001/2009/02/PA, [PDF] zo dňa 18.12.2008