Pohľadávky – Centrálny register splatných pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014: www.pohladavkystatu.sk

 

Register ponúkaného majetku štátu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný zverejňovať ponuky prebytočného majetku štátu na prevod správy v rámci ponukového konania, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, ako aj ponuky dočasne prebytočného majetku štátu na prenájom v registri ponúkaného majetku štátu na portáli https://www.ropk.sk/index/index.php.

Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.