V tejto časti úradnej stránky sa nachádzajú informácie zverejňované na základe rôznych právnych predpisov a uznesení, vyplývajúce z bežnej činnosti úradu.

  • Informácie o objednávkach, faktúrach a zmluvách
  • Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Informácie o voľných pracovných miestach na úrade
  • Informácie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní