V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  vydáva podľa zákona o regulácii predchádzajúce súhlasy najmä s vymenúvaním a so zmluvami o výkone funkcie  členov dozornej komisie a štatutárnych orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete a osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete, ďalej s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku, s vymenovaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete a s vymenovaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy.