Zákony

 • Zákon č. 276/2001 Z.z. (pdf) o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (konsolidované znenie) vrátane zákona č. 197/2012 Z. z.
 • Zákon č. 142/2010 Z.z. (pdf) z 3.3.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 293/2009 Z.z. (pdf) zo 24.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 73/2009 Z.z. (pdf) zo 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 283/2008 Z.z. (pdf) z 2.7.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 112/2008 Z.z. (pdf) z 14.2.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 656/2004 Z.z. (pdf) z 26.10.2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon č. 429/2008 Z.z.(pdf) o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 

 

Výnosy

 • Výnos URSO č. 02/2008 (pdf) z 28.7.2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 7/2011)
 • Výnos URSO č. 07/2011 (pdf) z 29.3.2011 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 28.7.2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení
  neskorších predpisov
 • Výnos URSO č. 06/2010 (pdf) z 23.6.2010 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 23. júla 2008    č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov
 • Výnos URSO č. 04/2010 (pdf) z 23.6.2010 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov
 • Výnos URSO č. 02/2010 (pdf) z 23.6.2010 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
 • Výnos URSO č. 1/2010 (pdf) z 20.5.2010 ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Výnos URSO č. 7/2009 (pdf) z 9.9.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO č. 2/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
 • Výnos URSO č. 6/2009 (pdf) z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23.7.2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra č. 7/2008
 • Výnos URSO č. 5/2009 (pdf) z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23.7.2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
 • Výnos URSO č. 4/2009 (pdf) z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopľňa výnos URSO z 23.7.2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov , spôsob určenia výšky zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení výnosu z 1. októbra 2008
 • Výnos URSO č. 3/2009 (pdf) z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 23.7.2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
 • Výnos URSO č. 2/2009 (pdf) z 10.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos URSO z 28.7.2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1.10.2008 č. 7/2008
 • Výnos URSO č. 1/2009 (pdf) z 10.6.2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Výnos URSO č. 7/2008 (pdf) z 1.10.2008 ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy
 • Výnos URSO č. 6/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
 • Výnos URSO č. 6/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 6/2010)
 • Výnos URSO č. 5/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
 • Výnos URSO č. 5/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku (konsolidované znenie)
 • Výnos URSO č. 4/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.)
 • Výnos URSO č. 4/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.) (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 4/2010)
 • Výnos URSO č. 3/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
 • Výnos URSO č. 3/2008 (pdf) z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (konsolidované znenie)
 • Výnos URSO č. 2/2008 (pdf) z 28.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike
 • Výnos URSO č. 2/2008 (pdf) z 28.7.2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (konsolidované znenie vrátane výnosu č. 2/2010)
 • Výnos URSO č. 1/2008 (pdf) z 18.6.2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
 • Výnos URSO č. 1/2007 (pdf) z 27.6.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania
 • Výnos URSO č. 2/2007 (pdf) z 27.8.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v elektroenergetike a ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania
 • Výnos URSO č. 3/2007 (pdf) z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
 • Výnos URSO č. 4/2007 (pdf) z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve
 • Výnos URSO č. 5/2007 (pdf) z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
 • Výnos URSO č. 6/2007 (pdf) z 31.7.2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
 • Výnos URSO č. 1/2006 z 21.6.2006 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 2/2006 z 21.6.2006 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 3/2006 z 21.6.2006 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 4/2006 z 21.6.2006 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 5/2006 z 21.6.2006 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 1/2005 z 22.6.2005 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 2/2005 z 30.6.2005 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

 • Výnos URSO č. 3/2005 z 30.6.2005 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

 • Výnos URSO č. 4/2005 z 30.6.2005 (pdf), ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

 • Výnos URSO č. 1/2004 z 23.8.2004 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za výrobu a rozvod tepla a pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

 • Výnos URSO č. 2/2004 z 31.8.2004 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

 • Výnos URSO č. 3/2004 z 12.10.2004 (pdf) ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien pre oblasť vodárenstva, ktorý upravuje spôsob určenia cien za dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody na rok 2005.

 • Výnos URSO č. 4/2004 z 8.12.2004 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a spravou povodí.

 • Výnos URSO č. 1/2003 z 30.7.2003 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v elektroenergetike a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

 • Výnos URSO č. 2/2003 z 30.7.2003 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v plynárenstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

 • Výnos URSO č. 3/2003 z 30.7.2003 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

 • Výnos URSO č. 4/2003 z 30.7.2003 (pdf), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe prie reguláciiu cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a pri určovaní rozsahu obsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

Ostatné

Európska legislatíva