Úrad aktívne spolupracuje s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi členských štátov

Od roku 2001 je úrad aktívnym členom Regionálneho združenia regulátorov energetiky (ERRA) a svojich zástupcov má aj v Rade regulátorov Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). V poslednom období úrad úzko spolupracuje so skupinou regulačných úradov krajín V4 a vzájomne diskutuje o aktuálnych otázkach a vývoji európskej energetickej politiky.

Jednou z priorít zahraničnej spolupráce úradu je budovanie a udržiavanie kontaktov s odbornými orgánmi Európskej únie za účelom správnej implementácie tretieho legislatívneho balíka Európskej únie v pôsobnosti úradu a tiež podpora regionálnej spolupráce.

Závery rokovania NRÚ a PPS krajín V4 a ACER o plynárenských otázkach (PDF)