Ing. ANDREJ JURIS, predseda ÚRSO

VZDELANIE:
2008 Executive MBA in Energy Utility Management, Jacobs University, Nemecko
1997 MPA in Economic and Public Policy, Princeton University, USA
1988 Ing., Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Slovenská technická univerzita, SR
 
RELEVANTNÁ ODBORNÁ PRAX:
Od októbra 2019 Odborný poradca, Energy Sigma Advisory, Bratislava
Poradenstvo v oblasti stratégie a transformácie energetiky, rozvoja inovácii, riadenia transformačných projektov a trvalého zlepšovania, rozvoja líderstva a riadenia tímov.
2004 - 2019 Predseda predstavenstva / Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, (zástupca investora EON AG) Západoslovenská distribučná, skupina ZSE, Bratislava
Riadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (~€600 mil obrat a 1500 zamestnancov), riadenie strategických a inovačných projektov, riadenie stratégie a rozvoja spoločnosti.
2005 - 2010 Člen Rady úradu, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Posudzovanie a rozhodovanie prípadov v rozkladovom konaní.
1997 - 2004 Vice Prezident / Špeciálny konzultant, National Economic Research Associates, USA
Poradenstvo pri tvorbe a analýze metód regulácie sieťových odvetví, ekonomické a finančné analýzy, riadenie medzinárodných projektov a pracovných tímov.
1996 – 1997 Stážista, Svetová banka, USA
Analýzy spôsobov regulácie a rozvoja konkurencie v infraštruktúrnych odvetviach.
1994 – 1995 Výkonný riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
Riadenie projektov, tvorba a analýzy opatrení hospodárskej politiky, publikačná činnosť.
1994 Ekonomický poradca, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava
Analýza obchodnej politiky a zahraničných investícií.
1990 - 1994 Poradca predsedu / Špecialista, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Uplatňovanie protimonopolnej politiky a ekonomické analýzy v energetike a strojárstve.
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
  Slovensky (materinský), anglicky, česky (plynule), rusky (dobre), nemecky (základy)
 
PUBLIKAČNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ (VÝBER):
  Smart grid riešenia - inšpirujúce riešenia z praxe, E-focus konferencia “Nová energetika – Sme na ňu pripravení?” Bratislava, 2018
  Zmierňovanie sociálnych dopadov racionalizácie energetických taríf, (spolu-autor Sarah Voll), Bratislava: Svetová banka a URSO, 2002
  Emergence of Markets in the Natural Gas Industry, Policy Research Working Paper No. 1895, Washington DC: The World Bank, 1998
predseda ÚRSO od: 09.07.2020