Odbor kontroly - oblastné pracovisko Trenčín
Hurbanova 59, 911 01
Tel.: +421 32 744 22 53, +421 905 760 078

Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600

Fabian Dušan (dusan.fabian[at]urso.gov.sk)

Martonka Pavol (pavol.martonka[at]urso.gov.sk)

Žitňan Roman (roman.zitnan[at]urso.gov.sk)

Johan Richard (richard.johan[at]urso.gov.sk )