Odbor kontroly - oblastné pracovisko Trenčín
Hurbanova 59, 911 01
Tel./Fax: +421 32 744 22 53

Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600

Fabian Dušan (dusan.fabian@urso.gov.sk)

Martonka Pavol (pavol.martonka@urso.gov.sk)

Žitňan Roman (roman.zitnan@urso.gov.sk)

Johan Richard (richard.johan@urso.gov.sk)