Oblastné pracovisko Martin
ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01, Martin
Fax: +421 43 401 17 19

Odbor koncepcií a analýz, pracovisko Martin
meno tel. číslo kancelária e-mail
Uríčková Michaela 043/401 17 10 208 michaela.urickova@urso.gov.sk
Zábojníková Martina 043/401 17 11 204 martina.zabojnikova@urso.gov.sk
Hulla Marián 043/401 17 12 207 hulla@urso.gov.sk
Čarnoká Lucia 043/401 17 12 207 lucia.carnoka@urso.gov.sk
Devečková Jaroslava 043/401 17 13 208 jaroslava.deveckova@urso.gov.sk
Mišutová Soňa 043/401 17 13 210 sona.misutova@urso.gov.sk
Pálešová Ivana 043/401 17 14 209 ivana.palesova@urso.gov.sk
Uličná Miroslava 043/401 17 15 210 miroslava.ulicna@urso.gov.sk
Čamborová Veronika 043/401 17 15 210 veronika.camborova@urso.gov.sk
Odbor kontroly - Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600
meno tel. číslo kancelária e-mail
Redechová Jarmila 043/401 17 17 202 jarmila.redechova@urso.gov.sk
Tabačková Iveta 043/401 17 17 202 iveta.tabackova@urso.gov.sk
Gardlik Jaroslav 043/401 17 17 202 jaroslav.gardlik@urso.gov.sk
Babejová Monika 043/401 17 16 203 monika.babejova@urso.gov.sk