Oblastné pracovisko Martin
ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01, Martin

Odbor koncepcií a analýz, pracovisko Martin
meno tel. číslo kancelária e-mail
Uríčková Michaela 043/401 17 10 208 michaela.urickova[at]urso.gov.sk
Zábojníková Martina 043/401 17 11 204 martina.zabojnikova[at]urso.gov.sk
Hulla Marián 043/401 17 12 207 hulla[at]urso.gov.sk
Čarnoká Lucia 043/401 17 12 207 lucia.carnoka[at]urso.gov.sk
Devečková Jaroslava 043/401 17 13 208 jaroslava.deveckova[at]urso.gov.sk
Mišutová Soňa 043/401 17 13 210 sona.misutova[at]urso.gov.sk
Pálešová Ivana 043/401 17 14 209 ivana.palesova[at]urso.gov.sk
Uličná Miroslava 043/401 17 15 210 miroslava.ulicna[at]urso.gov.sk
Čamborová Veronika 043/401 17 15 210 veronika.camborova[at]urso.gov.sk
Odbor kontroly - Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600
meno tel. číslo kancelária e-mail
Redechová Jarmila 043/401 17 17 202 jarmila.redechova[at]urso.gov.sk
Tabačková Iveta 043/401 17 17 202 iveta.tabackova[at]urso.gov.sk
Gardlik Jaroslav 043/401 17 18 202 jaroslav.gardlik[at]urso.gov.sk
Babejová Monika 043/401 17 16 203 monika.babejova[at]urso.gov.sk