Odbor kontroly - oblastné pracovisko Košice
Krivá 23, 040 01
Tel./Fax: +421 55 677 12 41

Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600

 

Mikulášová Tatiana (tatiana.mikulasova[at]urso.gov.sk)

Pišková Janka (janka.piskova[at]urso.gov.sk)

Durdánová Gabriela (gabriela.durdanova[at]urso.gov.sk)

Pipková Kristína (kristina.pipkova[at]urso.gov.sk)