Odbor kontroly - oblastné pracovisko Košice
Krivá 23, 040 01
Tel./Fax: +421 55 677 12 41

Hodiny pre verejnosť : streda 900 - 1600

 

Mikulášová Tatiana (tatiana.mikulasova@urso.gov.sk)

Pišková Janka (janka.piskova@urso.gov.sk)

Durdánová Gabriela (gabriela.durdanova@urso.gov.sk)

Šebešová Kristína (kristina.sebesova@urso.gov.sk)