Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

 

meno tel. číslo kancelária e-mail
 Predseda úradu a generálny tajomník služobného úradu
Juris Andrej 02/581 004 18 348 predseda[at]urso.gov.sk
   Pukančíková Judita 02/581 004 18 347 judita.pukancikova[at]urso.gov.sk
   Igaz Radoslav 02/581 004 20 343 radoslav.igaz[at]urso.gov.sk
 Podpredseda
Hodosy Szabolcs 02/581 004 19 342 szabolcs.hodosy[at]urso.gov.sk
Horváth Martin 02/581 004 14 259 martin.horvath[at]urso.gov.sk
   Véghová Andrea 02/581 004 19 342 andrea.veghova[at]urso.gov.sk
   Križanová Miroslava 02/581 004 37 259 miroslava.krizanova[at]urso.gov.sk
   Bolerázska Jana 02/581 004 55 344 jana.bolerazska[at]urso.gov.sk
 Kancelária úradu
Cigáň Milan 02/581 004 21 370 milan.cigan[at]urso.gov.sk
   Biharyová Eva 02/581 004 38 370 eva.biharyova[at]urso.gov.sk
  Kancelária predsedu
Pôbišová Monika 02/581 004 28 365 monika.pobisova[at]urso.gov.sk
   Parkányi Marián 02/581 004 54 363 marian.parkanyi[at]urso.gov.sk
   Bollová Martina 02/581 004 24 410 martina.bollova[at]urso.gov.sk
   Lepieš Martin 02/581 004 26 247 martin.lepies[at]urso.gov.sk
  Odbor ekonomiky, informatiky a správy
Kasander Radoslav 02/581 004 36 238a radoslav.kasander[at]urso.gov.sk
   Mikuš Stanislav 02/581 004 92 237 stanislav.mikus[at]urso.gov.sk
   Hícová Daniela 02/581 004 34 238 daniela.hicova[at]urso.gov.sk
   Liptáková Katarína 02/581 004 33 253 katarina.liptakova[at]urso.gov.sk
   Čipelová Ľudmila 02/581 004 31 252 ludmila.cipelova[at]urso.gov.sk
   Bajcárová Andrea 02/581 004 11 240 andrea.bajcarova[at]urso.gov.sk
   Šalka Alojz 02/581 004 64 345 alojz.salka[at]urso.gov.sk
   Lipták Peter 02/581 004 25 255 peter.liptak[at]urso.gov.sk
   Pecival Patrik 02/581 004 25 255 patrik.pecival[at]urso.gov.sk
   Oroš Zoltán 02/581 004 23 365 zoltan.oros[at]urso.gov.sk
  Oddelenie medzinárodných vzťahov
   Bronišová Mária 02/581 004 15 338 maria.bronisova[at]urso.gov.sk
   Jurkuliak Vlastimil 02/581 004 53 337 vlastimil.jurkuliak[at]urso.gov.sk
 Útvar vnútorného auditu
Grácz František 02/581 004 54 363 frantisek.gracz[at]urso.gov.sk
 Osobný úrad
Rusiňák Peter 02/581 004 32 233 peter.rusinak[at]urso.gov.sk
   Machalová Jana 02/581 004 91 234 jana.machalova[at]urso.gov.sk
   Kušnierová Zuzana 02/581 004 91 234 zuzana.kusnierova[at]urso.gov.sk
 Odbor regulačnej politiky
Uríčková Michaela 043/401 17 10 OP Martin michaela.urickova[at]urso.gov.sk
   Zábojníková Martina 043/401 17 11 OP Martin martina.zabojnikova[at]urso.gov.sk
  Hulla Marián 043/401 17 12 OP Martin hulla[at]urso.gov.sk
  Čarnoká Lucia 043/401 17 12 OP Martin lucia.carnoka[at]urso.gov.sk
  Devečková Jaroslava 043/401 17 13 OP Martin jaroslava.deveckova[at]urso.gov.sk
  Mišutová Soňa 043/401 17 13 OP Martin sona.misutova[at]urso.gov.sk
  Pálešová Ivana 043/401 17 14 OP Martin ivana.palesova[at]urso.gov.sk
  Uličná Miroslava 043/401 17 15 OP Martin miroslava.ulicna[at]urso.gov.sk
  Čamborová Veronika 043/401 17 15 OP Martin veronika.camborova[at]urso.gov.sk
 Odbor regulácie elektroenergetiky
Púček Oliver 02/581 004 51 227 oliver.pucek[at]urso.gov.sk
   Sallut Michala 02/581 004 51 227 michala.sallut[at]urso.gov.sk
   Rečičárová Barbara Cosima 02/581 004 51 227 barbara.recicarova[at]urso.gov.sk
   Ďuračka Peter 02/581 004 52 225 peter.duracka[at]urso.gov.sk
   Lániková Denisa 02/581 004 67 229 denisa.lanikova[at]urso.gov.sk
   Rafajová Veronika 02/581 004 44 214 veronika.rafajova[at]urso.gov.sk
   Voda Martin 02/581 004 47 231 martin.voda[at]urso.gov.sk
   Šmihula Miroslav 02/581 004 72 224 miroslav.smihula[at]urso.gov.sk
   Vargová Zlatica 02/581 004 72 224 zlatica.vargova[at]urso.gov.sk
   Vágó Peter 02/581 004 52 225 peter.vago[at]urso.gov.sk
   Čirka Martin 02/581 004 63 230 martin.cirka[at]urso.gov.sk
   Horvát Ján 02/581 004 56 232 jan.horvat[at]urso.gov.sk
   Zachar Jozef 02/581 004 47 231 jozef.zachar[at]urso.gov.sk
   Kupčíková Stela 02/581 004 56 232 stela.kupcikova[at]urso.gov.sk
 Odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom
Ružička Richard 02/581 004 71 221 richard.ruzicka[at]urso.gov.sk
   Medrická Michaela 02/581 004 71 222 michaela.medricka[at]urso.gov.sk
   Kleinová Jana 02/581 004 73 223 jana.kleinova[at]urso.gov.sk
   Grenuš Tomáš 02/581 004 73 223 tomas.grenus[at]urso.gov.sk
   Kovár Peter 02/581 004 84 213 peter.kovar[at]urso.gov.sk
   Bežová Ingrid 02/581 004 84 213 ingrid.bezova[at]urso.gov.sk
   Križáková Mária 02/581 004 66 254 maria.krizakova[at]urso.gov.sk
   Hána Ladislav 02/581 004 86 226 ladislav.hana[at]urso.gov.sk
   Ryjáček Rybnikárová Lucia 02/581 004 86 226 lucia.rybnikarova[at]urso.gov.sk
 Odbor regulácie tepelnej energetiky
Marková Mária 02/581 004 41 218 maria.markova[at]urso.gov.sk
   Lánska Karolína 02/581 004 41 217 karolina.lanska[at]urso.gov.sk
   Jasenák Ivan 02/581 004 42 215 ivan.jasenak[at]urso.gov.sk
   Janík Pavel 02/581 004 46 245 pavel.janik[at]urso.gov.sk
   Ďuriška Branislav 02/581 004 46 245 branislav.duriska[at]urso.gov.sk
   Sirotek Ondrej 02/581 004 43 216 ondrej.sirotek[at]urso.gov.sk
 Odbor regulácie vodárenstva
Záborská Iveta 02/581 004 48 445 iveta.ouzka[at]urso.gov.sk
   Kalinová Jana 02/581 004 58 446 jana.kalinova[at]urso.gov.sk
   Moravčíková Jana 02/581 004 57 437 jana.moravcikova[at]urso.gov.sk
   Kazdová Martina 02/581 004 57 437 martina.kazdova[at]urso.gov.sk
   Paciga Marián 02/581 004 39 436 marian.paciga[at]urso.gov.sk
   Dózsa Viktor 02/581 004 39 436 viktor.dozsa[at]urso.gov.sk
 Odbor kontroly
Púček Oliver 02/581 004 61 414 oliver.pucek[at]urso.gov.sk
   Ješková Renata 02/581 004 61 414 renata.jeskova[at]urso.gov.sk
   Leitgebová Olga 02/581 004 85 416 olga.leitgebova[at]urso.gov.sk
   Janíčková Anna 02/581 004 85 416 anna.janickova[at]urso.gov.sk
   Bartošová Jarmila 02/581 004 68 415 jarmila.bartosova[at]urso.gov.sk
   Šlosár Patrik 02/581 004 68 415 patrik.slosar[at]urso.gov.sk
   Gubóová Silvia 02/581 004 68 415 silvia.guboova[at]urso.gov.sk
   Balaščíková Lujza 02/581 004 75 417 lujza.balascikova[at]urso.gov.sk
   Jankovicsová Cyntia 02/581 004 75 417 jankovicsova.cyntia[at]urso.gov.sk
   Metkeová Anna 02/581 004 62 406 anna.metkeova[at]urso.gov.sk
   Petiová Ľubica 02/581 004 62 406 lubica.petiova[at]urso.gov.sk
 Odbor legislatívy a právnej agendy
Čurlíková Miriama 02/581 004 80 333 miriama.curlikova[at]urso.gov.sk
   Šramelová Ingrid 02/581 004 81 334 ingrid.sramelova[at]urso.gov.sk
  Oddelenie právnych služieb
   Jančík Erik 02/581 004 82 362 erik.jancik[at]urso.gov.sk
   Čiliak Marián 02/581 004 82 362 marian.ciliak[at]urso.gov.sk
   Knošková Katarína 02/581 004 49 364 katarina.knoskova[at]urso.gov.sk
   Beňo Peter 02/581 004 49 364 peter.beno[at]urso.gov.sk
  Oddelenie oprávnení
   Skálová Eva 02/581 004 45 335 eva.skalova[at]urso.gov.sk
   Valachová Amália 02/581 004 45 335 amalia.valachova[at]urso.gov.sk
   Ganajová Miroslava 02/581 004 59 336 miroslava.ganajova[at]urso.gov.sk
   Šišková Dáša 02/581 004 45 335 dasa.siskova[at]urso.gov.sk
 Odbor ochrany spotrebiteľa
Wirdzek Lucia 02/581 004 87 443 lucia.wirdzek[at]urso.gov.sk
   Seligová Lucia 02/581 004 88 438 lucia.seligova[at]urso.gov.sk
   Štrbková Jana 02/581 004 17 444 jana.strbkova[at]urso.gov.sk