Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

 

meno tel. číslo kancelária e-mail
Zastupujúci predseda
Čelinský Miroslav 02/581 004 19 341 miroslav.celinsky@urso.gov.sk
Pukančíková Judita 02/581 004 18 347 judita.pukancikova@urso.gov.sk
Igaz Radoslav 02/581 004 20 343 radoslav.igaz@urso.gov.sk
Balážiová Marta 02/581 004 50 364 marta.balaziova@urso.gov.sk
Grácz František 02/581 004 54 363 frantisek.gracz@urso.gov.sk
Vávrová Jana 02/581 004 55 344 jana.vavrova@urso.gov.sk
Podpredseda
Čelinský Miroslav 02/581 004 19 341 miroslav.celinsky@urso.gov.sk
Odbor osobný úrad a ekonomika
Vaškovičová Linda 02/581 004 77 259 linda.vaskovicova@urso.gov.sk
Hirnerová Erika 02/581 004 21 259 erika.hirnerova@urso.gov.sk
Rapantová Dáša 02/581 004 92 236 dasa.rapantova@urso.gov.sk
Rusiňák Peter 02/581 004 32 238a peter.rusinak@urso.gov.sk
Žišková Viera 02/581 004 69 252 viera.ziskova@urso.gov.sk
Gergelová Anna 02/581 004 91 237 anna.gergelova@urso.gov.sk
Schwott Gregor 02/581 004 34 238 gregor.schwott@urso.gov.sk
Liptáková Katarína 02/581 004 33 253 katarina.liptakova@urso.gov.sk
Šalka Alojz 02/581 004 64 345 alojz.salka@urso.gov.sk
Odbor kancelária predsedu
Čačaná Magdaléna 02/581 004 88 369 magdalena.cacana@urso.gov.sk
Biharyová Eva 02/581 004 38 370 eva.biharyova@urso.gov.sk
Lipták Peter 02/581 004 25 255 peter.liptak@urso.gov.sk
Hudcovičová Nataša 02/581 004 36 338 natasa.hudcovicova@urso.gov.sk
Čirka Martin 02/581 004 53 337 martin.cirka@urso.gov.sk
Sekerková Oľga 02/581 004 84 438 olga.sekerkova@urso.gov.sk
Jurkuliak Vlastimil 02/581 004 90 443 vlastimil.jurkuliak@urso.gov.sk
Pecival Patrik 02/581 004 25 255 patrik.pecival@urso.gov.sk
Čipelová Ľudmila 02/581 004 31 254 ludmila.cipelova@urso.gov.sk
Bajcárová Andrea 02/581 004 11 240 andrea.bajcarova@urso.gov.sk
Jančiová Jana 02/581 004 23 444 jana.janciova@urso.gov.sk
Odbor legislatívy a právnej agendy
Ďurovčíková Zuzana 02/581 004 80 333 zuzana.durovcikova@urso.gov.sk
Blatnická Drahomíra 02/581 004 81 334 drahomira.blatnicka@urso.gov.sk
Jančík Erik 02/581 004 82 336 erik.jancik@urso.gov.sk
Púček Oliver 02/581 004 24 335 oliver.pucek@urso.gov.sk
Štrbková Jana 02/581 004 24 335 jana.strbkova@urso.gov.sk
Zimanová Agáta 02/581 004 82 336 agata.zimanova@urso.gov.sk
Hirjaková Korina 02/581 004 87 362 korina.hirjakova@urso.gov.sk
Kimák Ján 02/581 004 49 365 jan.kimak@urso.gov.sk
Odbor vecnej regulácie
Čurlíková Miriama 02/581 004 83 229 miriama.curlikova@urso.gov.sk
Križanová Miroslava 02/581 004 37 230 miroslava.krizanova@urso.gov.sk
Valachová Amália 02/581 004 45 213 amalia.valachova@urso.gov.sk
Skálová Eva 02/581 004 45 213 eva.skalova@urso.gov.sk
Horvát Ján 02/581 004 56 232 jan.horvat@urso.gov.sk
Štofira Karol 02/581 004 56 232 karol.stofira@urso.gov.sk
Zachar Jozef 02/581 004 47 234 jozef.zachar@urso.gov.sk
Martin Ďurfina 02/581 004 47 234 martin.durfina@urso.gov.sk
Križáková Mária 02/581 004 66 233 maria.krizakova@urso.gov.sk
Megová Jarmila 02/581 004 66 233 jarmila.megova@urso.gov.sk
Ganajová Miroslava 02/581 004 59 247 miroslava.ganajova@urso.gov.sk
Bežová Ingrid 02/581 004 59 247 ingrid.bezova@urso.gov.sk
Odbor regulácie tepelnej energetiky
Marková Mária 02/581 004 41 219 maria.markova@urso.gov.sk
Lánska Karolína 02/581 004 41 218 karolina.lanska@urso.gov.sk
Jasenák Ivan 02/581 004 42 217 ivan.jasenak@urso.gov.sk
Janík Pavel 02/581 004 46 245 pavel.janik@urso.gov.sk
Ďuriška Branislav 02/581 004 26 216 branislav.duriska@urso.gov.sk
Sirotek Ondrej 02/581 004 43 214 ondrej.sirotek@urso.gov.sk
Chybová Zuzana 02/581 004 35 246 zuzana.chybova@urso.gov.sk
Odbor regulácie elektroenergetiky
Ranto Jaroslav 02/581 004 51 227 jaroslav.ranto@urso.gov.sk
Slobodová Magdaléna 02/581 004 51 228 magdalena.slobodova@urso.gov.sk
Ďuračka Peter 02/581 004 52 225 peter.duracka@urso.gov.sk
Hanák Vladislav 02/581 004 86 226 vladislav.hanak@urso.gov.sk
Hána Ladislav 02/581 004 86 226 ladislav.hana@urso.gov.sk
Odbor regulácie plynárenstva
Ružička Richard 02/581 004 71 221 richard.ruzicka@urso.gov.sk
Medrická Michaela 02/581 004 71 222 michaela.medricka@urso.gov.sk
Kleinová Jana 02/581 004 65 224 jana.kleinova@urso.gov.sk
Grenuš Tomáš 02/581 004 73 223 tomas.grenus@urso.gov.sk
Odbor regulácie vodárenstva
Belicová Jana 02/581 004 48 445 jana.belicova@urso.gov.sk
Kodajová Darina 02/581 004 58 446 darina.kodajova@urso.gov.sk
Šagátová Jarmila 02/581 004 39 437 jarmila.sagatova@urso.gov.sk
Záborská Iveta 02/581 004 57 436 iveta.ouzka@urso.gov.sk
Behonová Petra 02/581 004 39 437 petra.behonova@urso.gov.sk
Odbor kontroly
Juhászová Klaudia 02/581 004 61 414 klaudia.juhaszova@urso.gov.sk
Ješková Renata 02/581 004 61 414 renata.jeskova@urso.gov.sk
Leitgebová Olga 02/581 004 85 416 olga.leitgebova@urso.gov.sk
Bartošová Jarmila 02/581 004 68 415 jarmila.bartosova@urso.gov.sk
Gubóová Silvia 02/581 004 68 415 silvia.guboova@urso.gov.sk
Galbavý Branislav 02/581 004 72 417 branislav.galbavy@urso.gov.sk
Šmihula Miroslav 02/581 004 72 417 miroslav.smihula@urso.gov.sk
Šišková Dáša 02/581 004 62 406 dasa.siskova@urso.gov.sk
Metkeová Anna 02/581 004 62 406 anna.metkeova@urso.gov.sk
Petiová Ľubica 02/581 004 62 406 lubica.petiova@urso.gov.sk
Janíčková Anna 02/581 004 85 416 anna.janickova@urso.gov.sk