Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

 

meno tel. číslo kancelária e-mail
Predseda
Jahnátek Ľubomír 02/581 004 18 348 predseda@urso.gov.sk
Pukančíková Judita 02/581 004 18 347 judita.pukancikova@urso.gov.sk
Igaz Radoslav 02/581 004 20 343 radoslav.igaz@urso.gov.sk
Grácz František 02/581 004 54 363 frantisek.gracz@urso.gov.sk
Podpredseda
Mihok Jozef 02/581 004 22 443 jozef.mihok@urso.gov.sk
Kubala Milan 02/581 004 87 444 milan.kubala@urso.gov.sk
Véghová Andrea 02/581 004 88 438 andrea.veghova@urso.gov.sk
Kancelária úradu
Pôbišová Monika 02/581 004 28 369 monika.pobisova@urso.gov.sk
Biharyová Eva 02/581 004 38 370 eva.biharyova@urso.gov.sk
Sekerková Oľga 02/581 004 23 365 olga.sekerkova@urso.gov.sk
Bolerázska Jana 02/581 004 55 344 jana.bolerazska@urso.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Lániková Denisa 02/581 004 67 338 denisa.lanikova@urso.gov.sk
Žišková Viera 02/581 004 69 252 viera.ziskova@urso.gov.sk
Záhora Marian 02/581 004 90 366 marian.zahora@urso.gov.sk
Čirka Martin 02/581 004 53 337 martin.cirka@urso.gov.sk
Jurkuliak Vlastimil 02/581 004 53 337 vlastimil.jurkuliak@urso.gov.sk
Bronišová Mária 02/581 004 15 364 maria.bronisova@urso.gov.sk
Osobný úrad
Vaškovičová Linda 02/581 004 77 410 linda.vaskovicova@urso.gov.sk
Rusiňák Peter 02/581 004 32 410 peter.rusinak@urso.gov.sk
Sekcia cenovej regulácie
Jánošíková Slávka 02/581 004 30 341 slavka.janosikova@urso.gov.sk
Kalinová Jana 02/581 004 19 342 jana.kalinova@urso.gov.sk
   Odbor regulácie tepelnej energetiky
     Marková Mária 02/581 004 41 218 maria.markova@urso.gov.sk
     Lánska Karolína 02/581 004 41 217 karolina.lanska@urso.gov.sk
     Jasenák Ivan 02/581 004 42 215 ivan.jasenak@urso.gov.sk
     Janík Pavel 02/581 004 46 245 pavel.janik@urso.gov.sk
     Ďuriška Branislav 02/581 004 46 245 branislav.duriska@urso.gov.sk
     Sirotek Ondrej 02/581 004 43 216 ondrej.sirotek@urso.gov.sk
     Chybová Zuzana 02/581 004 35 246 zuzana.chybova@urso.gov.sk
   Odbor regulácie elektroenergetiky
     Galbavý Branislav 02/581 004 51 227 branislav.galbavy@urso.gov.sk
     Ďuračka Peter 02/581 004 52 225 peter.duracka@urso.gov.sk
     Hána Ladislav 02/581 004 86 226 ladislav.hana@urso.gov.sk
     Lucia Ryjáček Rybnikárová 02/581 004 86 226 lucia.rybnikarova@urso.gov.sk
     Šmihula Miroslav 02/581 004 72 224 miroslav.smihula@urso.gov.sk
     Vágó Peter 02/581 004 72 224 peter.vago@urso.gov.sk
   Odbor regulácie plynárenstva
     Kleinová Jana 02/581 004 71 221 jana.kleinova@urso.gov.sk
     Medrická Michaela 02/581 004 71 222 michaela.medricka@urso.gov.sk
     Grenuš Tomáš 02/581 004 73 223 tomas.grenus@urso.gov.sk
     Kovár Peter 02/581 004 73 223 peter.kovar@urso.gov.sk
   Odbor regulácie vodárenstva
     Barbarič Martin 02/581 004 48 446 martin.barbaric@urso.gov.sk
     Záborská Iveta 02/581 004 57 437 iveta.ouzka@urso.gov.sk
     Belicová Jana 02/581 004 39 436 jana.belicova@urso.gov.sk
     Paciga Marián 02/581 004 39 436 marian.paciga@urso.gov.sk
     Dózsa Viktor 02/581 004 57 437 viktor.dozsa@urso.gov.sk
     Kodajová Darina 02/581 004 39 436 darina.kodajova@urso.gov.sk
   Odbor kontroly
     Púček Oliver 02/581 004 60 414 oliver.pucek@urso.gov.sk
     Ješková Renata 02/581 004 61 414 renata.jeskova@urso.gov.sk
     Leitgebová Olga 02/581 004 85 416 olga.leitgebova@urso.gov.sk
     Bartošová Jarmila 02/581 004 68 415 jarmila.bartosova@urso.gov.sk
     Šlosár Patrik 02/581 004 68 415 patrik.slosar@urso.gov.sk
     Gubóová Silvia 02/581 004 68 415 silvia.guboova@urso.gov.sk
     Balaščíková Lujza 02/581 004 75 417 lujza.balascikova@urso.gov.sk
     Jankovicsová Cyntia 02/581 004 75 417 jankovicsova.cyntia@urso.gov.sk
     Metkeová Anna 02/581 004 62 406 anna.metkeova@urso.gov.sk
     Petiová Ľubica 02/581 004 62 406 lubica.petiova@urso.gov.sk
     Janíčková Anna 02/581 004 85 416 anna.janickova@urso.gov.sk
Sekcia ekonomiky a vecnej regulácie
Pisárová Renáta 02/581 004 14 259 renata.pisarova@urso.gov.sk
Križanová Miroslava 02/581 004 37 259 miroslava.krizanova@urso.gov.sk
   Odbor vecnej regulácie
     Parkányi Marián 02/581 004 36 238a marian.parkanyi@urso.gov.sk
     Rafajová Veronika 02/581 004 44 214 veronika.rafajova@urso.gov.sk
     Valachová Amália 02/581 004 45 213 amalia.valachova@urso.gov.sk
     Skálová Eva 02/581 004 45 213 eva.skalova@urso.gov.sk
     Horvát Ján 02/581 004 56 232 jan.horvat@urso.gov.sk
     Zachar Jozef 02/581 004 47 231 jozef.zachar@urso.gov.sk
     Chropovský Pavol 02/581 004 47 231 pavol.chropovsky@urso.gov.sk
     Voda Martin 02/581 004 47 231 martin.voda@urso.gov.sk
     Križáková Mária 02/581 004 66 254 maria.krizakova@urso.gov.sk
     Ganajová Miroslava 02/581 004 59 247 miroslava.ganajova@urso.gov.sk
     Bežová Ingrid 02/581 004 59 247 ingrid.bezova@urso.gov.sk
     Kupčíková Stela 02/581 004 56 232 stela.kupcikova@urso.gov.sk
   Odbor ekonomiky a správy
     Palka Štefan 02/581 004 17 231 stefan.palka@urso.gov.sk
     Kušnierová Zuzana 02/581 004 21 230 zuzana.kusnierova@urso.gov.sk
     Rapantová Dáša 02/581 004 92 236 dasa.rapantova@urso.gov.sk
     Lipták Peter 02/581 004 25 255 peter.liptak@urso.gov.sk
     Gergelová Anna 02/581 004 91 237 anna.gergelova@urso.gov.sk
     Hícová Daniela 02/581 004 34 238 daniela.hicova@urso.gov.sk
     Liptáková Katarína 02/581 004 33 253 katarina.liptakova@urso.gov.sk
     Pecival Patrik 02/581 004 25 255 patrik.pecival@urso.gov.sk
     Čipelová Ľudmila 02/581 004 31 252 ludmila.cipelova@urso.gov.sk
     Bajcárová Andrea 02/581 004 11 240 andrea.bajcarova@urso.gov.sk
     Šalka Alojz 02/581 004 64 345 alojz.salka@urso.gov.sk
     Ondrejka Peter 02/581 004 64 345 peter.ondrejka@urso.gov.sk
   Odbor legislatívy a právnej agendy
     Demjan Vasil 02/581 004 80 333 vasil.demjan@urso.gov.sk
     Blatnická Drahomíra 02/581 004 81 334 drahomira.blatnicka@urso.gov.sk
     Jančík Erik 02/581 004 82 362 erik.jancik@urso.gov.sk
     Štrbková Jana 02/581 004 24 336 jana.strbkova@urso.gov.sk
     Ďurďovičová Denisa 02/581 004 24 336 denisa.durdovicova@urso.gov.sk
     Zimanová Agáta 02/581 004 49 335 agata.zimanova@urso.gov.sk
     Bojčev Martin 02/581 004 82 362 martin.bojcev@urso.gov.sk
     Seligová Lucia 02/581 004 49 335 lucia.seligova@urso.gov.sk
   Odbor koncepcií a analýz
     Mesároš Igor 02/581 004 16 233 igor.mesaros@urso.gov.sk
     Kušnierová Zuzana 02/581 004 21 230 zuzana.kusnierova@urso.gov.sk
     Podhradská Ivana 02/581 004 63 234 ivana.podhradska@urso.gov.sk
     Moravčíková Jana 02/581 004 63 234 jana.moravcikova@urso.gov.sk