Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

meno tel. číslo kancelária e-mail
Predseda
- - - 02/581 004 18 348 predseda[at]urso.gov.sk
Pukančíková Judita 02/581 004 18 347 judita.pukancikova[at]urso.gov.sk
Igaz Radoslav 02/581 004 20 343 radoslav.igaz[at]urso.gov.sk
Grácz František 02/581 004 54 363 frantisek.gracz[at]urso.gov.sk
Podpredseda
Mihok Jozef 02/581 004 22 443 jozef.mihok[at]urso.gov.sk
Kubala Milan 02/581 004 87 444 milan.kubala[at]urso.gov.sk
Véghová Andrea 02/581 004 88 438 andrea.veghova[at]urso.gov.sk
Kancelária úradu
Pôbišová Monika 02/581 004 28 369 monika.pobisova[at]urso.gov.sk
Biharyová Eva 02/581 004 38 370 eva.biharyova[at]urso.gov.sk
Bolerázska Jana 02/581 004 55 344 jana.bolerazska[at]urso.gov.sk
Oroš Zoltán 02/581 004 54 363 zoltan.oros[at]urso.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Lániková Denisa 02/581 004 67 338 denisa.lanikova[at]urso.gov.sk
Žišková Viera 02/581 004 69 252 viera.ziskova[at]urso.gov.sk
Čirka Martin 02/581 004 53 337 martin.cirka[at]urso.gov.sk
Jurkuliak Vlastimil 02/581 004 53 337 vlastimil.jurkuliak[at]urso.gov.sk
Bronišová Mária 02/581 004 15 364 maria.bronisova[at]urso.gov.sk
Osobný úrad
Vaškovičová Linda 02/581 004 77 410 linda.vaskovicova[at]urso.gov.sk
Rusiňák Peter 02/581 004 32 410 peter.rusinak[at]urso.gov.sk
Sekcia cenovej regulácie
Jánošíková Slávka 02/581 004 30 341 slavka.janosikova[at]urso.gov.sk
Kalinová Jana 02/581 004 19 342 jana.kalinova[at]urso.gov.sk
   Odbor regulácie tepelnej energetiky
     Marková Mária 02/581 004 41 218 maria.markova[at]urso.gov.sk
     Lánska Karolína 02/581 004 41 217 karolina.lanska[at]urso.gov.sk
     Jasenák Ivan 02/581 004 42 215 ivan.jasenak[at]urso.gov.sk
     Janík Pavel 02/581 004 46 245 pavel.janik[at]urso.gov.sk
     Ďuriška Branislav 02/581 004 46 245 branislav.duriska[at]urso.gov.sk
     Sirotek Ondrej 02/581 004 43 216 ondrej.sirotek[at]urso.gov.sk
     Chybová Zuzana 02/581 004 35 246 zuzana.chybova[at]urso.gov.sk
   Odbor regulácie elektroenergetiky
     Galbavý Branislav 02/581 004 51 227 branislav.galbavy[at]urso.gov.sk
     Rečičárová Cosima Barbara 02/581 004 51 227 recicarova[at]urso.gov.sk
     Ďuračka Peter 02/581 004 52 225 peter.duracka[at]urso.gov.sk
     Hána Ladislav 02/581 004 86 226 ladislav.hana[at]urso.gov.sk
     Ryjáček Rybnikárová Lucia 02/581 004 86 226 lucia.rybnikarova[at]urso.gov.sk
     Šmihula Miroslav 02/581 004 72 224 miroslav.smihula[at]urso.gov.sk
     Vargová Zlatica 02/581 004 72 224 zlatica.vargova[at]urso.gov.sk
     Vágó Peter 02/581 004 52 225 peter.vago[at]urso.gov.sk
   Odbor regulácie plynárenstva
     Kovár Peter 02/581 004 71 221 peter.kovar[at]urso.gov.sk
     Medrická Michaela 02/581 004 71 222 michaela.medricka[at]urso.gov.sk
     Grenuš Tomáš 02/581 004 73 223 tomas.grenus[at]urso.gov.sk
     Kleinová Jana 02/581 004 73 223 jana.kleinova[at]urso.gov.sk
   Odbor regulácie vodárenstva
     Barbarič Martin 02/581 004 48 446 martin.barbaric[at]urso.gov.sk
     Záborská Iveta 02/581 004 57 437 iveta.ouzka[at]urso.gov.sk
     Paciga Marián 02/581 004 39 436 marian.paciga[at]urso.gov.sk
     Dózsa Viktor 02/581 004 57 437 viktor.dozsa[at]urso.gov.sk
     Kodajová Darina 02/581 004 39 436 darina.kodajova[at]urso.gov.sk
   Odbor kontroly
     Púček Oliver 02/581 004 61 414 oliver.pucek[at]urso.gov.sk
     Ješková Renata 02/581 004 61 414 renata.jeskova[at]urso.gov.sk
     Leitgebová Olga 02/581 004 85 416 olga.leitgebova[at]urso.gov.sk
     Bartošová Jarmila 02/581 004 29 432 jarmila.bartosova[at]urso.gov.sk
     Šlosár Patrik 02/581 004 68 415 patrik.slosar[at]urso.gov.sk
     Gubóová Silvia 02/581 004 68 415 silvia.guboova[at]urso.gov.sk
     Balaščíková Lujza 02/581 004 75 417 lujza.balascikova[at]urso.gov.sk
     Jankovicsová Cyntia 02/581 004 75 417 jankovicsova.cyntia[at]urso.gov.sk
     Metkeová Anna 02/581 004 62 406 anna.metkeova[at]urso.gov.sk
     Knošková Katarína 02/581 004 62 406 katarina.knoskova[at]urso.gov.sk
     Petiová Ľubica 02/581 004 62 406 lubica.petiova[at]urso.gov.sk
     Janíčková Anna 02/581 004 85 416 anna.janickova[at]urso.gov.sk
Sekcia ekonomiky a vecnej regulácie
Pisárová Renáta 02/581 004 14 259 renata.pisarova[at]urso.gov.sk
Križanová Miroslava 02/581 004 37 259 miroslava.krizanova[at]urso.gov.sk
   Odbor vecnej regulácie
     Parkányi Marián 02/581 004 36 238a marian.parkanyi[at]urso.gov.sk
     Rafajová Veronika 02/581 004 44 214 veronika.rafajova[at]urso.gov.sk
     Valachová Amália 02/581 004 45 213 amalia.valachova[at]urso.gov.sk
     Skálová Eva 02/581 004 45 213 eva.skalova[at]urso.gov.sk
     Horvát Ján 02/581 004 56 232 jan.horvat[at]urso.gov.sk
     Zachar Jozef 02/581 004 47 231 jozef.zachar[at]urso.gov.sk
     Voda Martin 02/581 004 47 231 martin.voda[at]urso.gov.sk
     Križáková Mária 02/581 004 66 254 maria.krizakova[at]urso.gov.sk
     Ganajová Miroslava 02/581 004 59 247 miroslava.ganajova[at]urso.gov.sk
     Bežová Ingrid 02/581 004 59 247 ingrid.bezova[at]urso.gov.sk
     Kupčíková Stela 02/581 004 56 232 stela.kupcikova[at]urso.gov.sk
   Odbor ekonomiky a správy
     Palka Štefan 02/581 004 17 231 stefan.palka[at]urso.gov.sk
     Kušnierová Zuzana 02/581 004 21 230 zuzana.kusnierova[at]urso.gov.sk
     Mikuš Stanislav 02/581 004 92 236 stanislav.mikus[at]urso.gov.sk
     Lipták Peter 02/581 004 25 255 peter.liptak[at]urso.gov.sk
     Machalová jana 02/581 004 91 237 jana.machalova[at]urso.gov.sk
     Hícová Daniela 02/581 004 34 238 daniela.hicova[at]urso.gov.sk
     Liptáková Katarína 02/581 004 33 253 katarina.liptakova[at]urso.gov.sk
     Pecival Patrik 02/581 004 25 255 patrik.pecival[at]urso.gov.sk
     Čipelová Ľudmila 02/581 004 31 252 ludmila.cipelova[at]urso.gov.sk
     Bajcárová Andrea 02/581 004 11 240 andrea.bajcarova[at]urso.gov.sk
     Šalka Alojz 02/581 004 64 345 alojz.salka[at]urso.gov.sk
   Odbor legislatívy a právnej agendy
     Demjan Vasil 02/581 004 80 333 vasil.demjan[at]urso.gov.sk
     Blatnická Drahomíra 02/581 004 81 334 drahomira.blatnicka[at]urso.gov.sk
     Jančík Erik 02/581 004 82 362 erik.jancik[at]urso.gov.sk
     Štrbková Jana 02/581 004 24 336 jana.strbkova[at]urso.gov.sk
     Zimanová Agáta 02/581 004 49 335 agata.zimanova[at]urso.gov.sk
     Bojčev Martin 02/581 004 82 362 martin.bojcev[at]urso.gov.sk
     Seligová Lucia 02/581 004 49 335 lucia.seligova[at]urso.gov.sk
   Odbor koncepcií a analýz
     Mesároš Igor 02/581 004 16 233 igor.mesaros[at]urso.gov.sk
     Kušnierová Zuzana 02/581 004 21 230 zuzana.kusnierova[at]urso.gov.sk
     Podhradská Ivana 02/581 004 63 234 ivana.podhradska[at]urso.gov.sk
     Moravčíková Jana 02/581 004 63 234 jana.moravcikova[at]urso.gov.sk