Právne predpisy upravujúce činnosť úradu

V prípade potreby vyhľadania jednotlivých noviel zákonov môžete navštíviť internetovú stránku https://www.slov-lex.sk/ezz