Predseda ÚRSO odvolal riaditeľov odborov

Tlačová správa
23. marec 2016

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík odvolal z funkcie všetkých riaditeľov odborov ÚRSO. „Moje rozhodnutie platí k 31.marcu 2016. Dôvodom je zmena organizačnej štruktúry úradu,“ povedal Jozef Holjenčík. Na posty odvolaných riaditeľov prebehnú do konca apríla 2016 riadne výberové konania tak, aby od 1. mája 2016 mohol začať ÚRSO pracovať podľa novej organizačnej štruktúry. Odvolaní riaditelia dovtedy zostávajú na svojich postoch ako poverení zamestnanci.