V tejto časti stránky sa nachádzajú vzory, tlačivá a formuláre na ktorých regulované subjekty predkladajú požadované informácie.

Dokumenty sú rozčlenené podľa regulovaných činností a ďalších samostatných agiend úradu.

Textové dokumenty sú vo formátoch RTF a PDF.

Tabuľkové dokumenty sú vo formátox XLS - Microsoft Excel a ODS - OpenOffice dokument.