Rozhodnutia vydané v roku 2020; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2019; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2018; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2016; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2015; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2012; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Zmluvu o poskytovaní služieb, ktorú je v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. regulovaný subjekt povinný predložiť úradu, úrad schváli, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku.