Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2021; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2020; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2019; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2018; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2017; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2016; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2015; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia o uložení pokuty vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]

 

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Úrad rozhoduje o uložení pokuty, ak sa regulovaný subjekt alebo osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach, dopustí správneho deliktu spáchaného porušením povinností ustanovených právnymi predpismi v sieťových odvetviach.

Správne konanie o uložení pokuty úrad začína na základe skutočností zistených svojou vlastnou činnosťou alebo na základe záverov kontroly vykonávanej v regulovanom subjekte, resp. u osoby, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach.