Rozhodnutia vydané od roku 2014; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]
Rozhodnutia vydané v roku 2013; [Samostatná stránka, otvorí sa v novom okne]

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Dodávateľ poslednej inštancie dodáva elektrinu alebo plyn najviac počas troch mesiacov, odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.