ACER REMIT Portál

Oficiálna stránka ACER REMIT Portál.

je centrálnym miestom pre vstup do informačného systému ARIS pre účastníkov trhu a zainteresované strany, ktoré obsahuje

  • Európsky register účastníkov trhu
  • Zoznam organizovaných miest obchodovania
  • Zoznam registrovaných reportovacích miest (RRM)
  • Zoznam platforiem pre zverejňovanie dôverných informácií
  • Zoznam štandardných zmlúv
  • Vstup do aplikácii ARIS
  • Legislatívu a iné dokumenty ACER