Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval informačný materiál pre odberateľov plynu a elektriny v domácnosti, ktorý obsahuje základné informácie o Vašich právach a povinnostiach (pdf)

Obsahom tohto informačného materiálu sú najmä informácie o:

  • zmene dodávateľa
  • cene elektriny a plynu
  • preddavkových platbách
  • vyúčtovaní
  • reklamáciách
  • meradle spotreby