Úrad zverejňuje vývoj cien elektriny a plynu na burzách, a tým poskytuje pre odberateľov lepšiu orientáciu v cenách komodít uvedením aktuálnych cien na trhoch v mesačných intervaloch. Odberateľ má možnosť sa ľahšie orientovať v ponuke dodávateľov.

I. Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Pre určenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti pre rok t v zmysle § 32 ods. 1 vyhlášky č. 018/2017 Z. z. je rozhodujúci aritmetický priemer denných cien produktu F PXE SK BL CAL-t za obdobie od 1.1. do 30.6. roku t-1.

Jednotlivé ceny komodít je možné sledovať na: https://www.pxe.cz/

II. Zverejňovanie burzovej ceny plynu

Zverejňovanie burzovej ceny elektriny

Prehľad o vývoji cien NCG, ktorá vstupuje do regulovanej ceny dodávky plynu na obdobie roku t podľa údajov EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny. V grafe sú uvedené aj aktuálne ceny a ich vývoj na burze Cena EEX NCG Daily Reference Price.

Jednotlivé ceny komodít je možné sledovať na: https://www.eex.com/en/