Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci svojej činnosti chráni záujmy odberateľov energií, najmä odberateľov v domácnosti, keďže práve tí sú najzraniteľnejší.

Dňa 1. júla 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu s elektrinou a plynom, čo znamená, že každý odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti má právo zvoliť si svojho dodávateľa. V záujme odberateľa v domácnosti je najmä poznať svoje práva a povinnosti, aby sa na poli energetiky vedel dobre zorientovať a vybrať si dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý je pre jeho požiadavky najvýhodnejší. Z tohto dôvodu úrad vypracoval materiál, ktorý obsahuje základné informácie užitočné pre odberateľa v domácnosti: Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti (pdf)

Na porovnanie cien jednotlivých dodávateľov Vám úrad ponúka cenovú kalkulačku

Ďalšie informácie pre odberateľa v domácnosti je možné dozvedieť sa aj prostredníctvom modelových otázok a odpovedí

V prípade záujmu Vám úrad dáva do pozornosti aj Burzové ceny elektriny a plynu