V súčasnosti úrad eviduje týchto 26 obchodníkov na trhu s plynom, ktorí plyn aktívne dodávajú priemyselným odberateľom plynu:

 • A.En. Gas a.s.
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • ELGAS, s.r.o.
 • Energie2, a.s.
 • Europe Easy Energy Slovensko a.s.
 • GasTrading, s.r.o.
 • G&P Trade s.r.o.
 • LAMA energy a. s. - organizačná zložka
 • Lumius Slovakia, s.r.o.
 • MAGNA ENERGIA a. s.
 • MET Slovakia, a.s.
 • Pow-en a.s.
 • RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
 • RWE Gas Slovensko, s.r.o.
 • SE Predaj, s.r.o.
 • SHELL Slovakia, s.r.o.
 • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Stredoslovenská energetika a.s.
 • UTYLIS s.r.o.
 • VEMEX ENERGO s.r.o.
 • VNG Slovakia, spol. s r.o.
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
 • YourEnergy, a.s.
 • ZSE Energia, a.s.

Z ostatných vyše 120 držiteľov povolení na dodávku plynu, ktorých úrad v súčasnosti eviduje, väčšina spoločností činnosť dodávku plynu nevykonáva, aj napriek tomu, že vlastní povolenie. Ďalšie spoločnosti, ktoré dodávajú plyn, sú lokálni dodávatelia plynu dodávajúci plyn spoločnostiam nachádzajúcim sa na vymedzenom území (väčšinou v rámci ich prevádzkového areálu). Vzhľadom na zdroj ich dodávok a vzhľadom na to, že ich hlavným predmetom podnikania nie je podnikanie v oblasti plynárenstva, nie je ich možné považovať za konkurentov na trhu s plynom. Títo lokálni dodávatelia plynu pôsobia v rámci svojich areálov aj ako prevádzkovatelia distribučných sietí.