V súčasnosti úrad eviduje týchto 27 obchodníkov na trhu s plynom, ktorí plyn aktívne dodávajú priemyselným odberateľom plynu:

 • A.En. Gas a.s.
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • CYEB Slovensko, s.r.o.
 • ELGAS, k.s.
 • ENERGA Slovakia s.r.o.
 • Energie2, a.s.
 • EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
 • GasTrading, s.r.o.
 • innogy Slovensko, s.r.o.
 • LAMA energy a. s. - organizačná zložka
 • MAGNA ENERGIA a. s.
 • MFGK Slovakia s.r.o.
 • MET Slovakia, a.s.
 • Pow-en a.s.
 • RIGHT POWER, a.s.
 • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Stredoslovenská energetika a.s.
 • TWINLOGY s.r.o.
 • UTYLIS s.r.o.
 • VEMEX ENERGO s.r.o.
 • VNG Slovakia, spol. s r.o.
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
 • Východoslovenská energetika a.s.
 • YourEnergy, a.s.
 • ZSE Energia, a.s.

Z ostatných vyše 120 držiteľov povolení na dodávku plynu, ktorých úrad v súčasnosti eviduje, väčšina spoločností činnosť dodávku plynu nevykonáva, aj napriek tomu, že vlastní povolenie. Ďalšie spoločnosti, ktoré dodávajú plyn, sú lokálni dodávatelia plynu dodávajúci plyn spoločnostiam nachádzajúcim sa na vymedzenom území (väčšinou v rámci ich prevádzkového areálu). Vzhľadom na zdroj ich dodávok a vzhľadom na to, že ich hlavným predmetom podnikania nie je podnikanie v oblasti plynárenstva, nie je ich možné považovať za konkurentov na trhu s plynom. Títo lokálni dodávatelia plynu pôsobia v rámci svojich areálov aj ako prevádzkovatelia distribučných sietí.