Podľa §13 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. úrad k dnešnému dňu neeviduje žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu priameho vedenia