Informácie

Usmernenia


Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2020     2,37%

15.04.2021


Analýzy


Archív

Hodnoty JPI - limit zvýšenia pre priemerné osobné náklady a režijné náklady

na rok 2014     2,55%

na rok 2015     0,55%

na rok 2016     0,07%

Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2017     - 0,04%

na rok 2018     0,93%

na rok 2019     2,65%

04.04.2018