Informácie

Usmernenia

 


Hodnoty JPI - limit zvýšenia pre priemerné osobné náklady a režijné náklady

Limit zvýšenia na rok 2014 oproti roku 2013      2,55%

Limit zvýšenia na rok 2015 oproti roku 2014      0,55%

Limit zvýšenia na rok 2016 oproti roku 2015      0,07%

25.04.2017


Analýzy


Archív