Informácie

Usmernenia

 


Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2018     0,93%

16.04.2019


Analýzy


Archív

Hodnoty JPI - limit zvýšenia pre priemerné osobné náklady a režijné náklady

na rok 2014     2,55%

na rok 2015     0,55%

na rok 2016     0,07%

Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2017     - 0,04%

04.04.2018