Informácie a oznámenia


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2015

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok 2016 nasledovné:

ka = 0,95
kb = 0,74
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2014

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
v znení vyhlášky č. 190/2014 Z.z. sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok 2015 nasledovné:

ka = 0,95
kb = 0,74
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2013

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013  č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke nasledovné:

ka = 1
kb = 1
kc = 1
kd = 1
ke = 1


Usmernenia

Analýzy

Archív