Informácie a oznámenia


„Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2018

V zmysle § 4 ods. 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok 2018 nasledovné:

ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2018:
výhrevnosť zemného plynu – 34,9072 MJ/m3
pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108334
jadrová inflácia JPI – (+0,9333)
cena CENCG t – 16,9079 €/MWh

Hodnota  CENCG t platí pre návrhy ceny tepla doručené do 30. septembra 2017. Každý ďalší mesiac bude hodnota iná.“

[11.09.2017]


Priemerný počet dennostupňov v roku 2016 (Dt-2 )

V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike je priemerný počet dennostupňov v roku 2016

D2016 = 3540

[15.06.2017]


Hodnoty korekčných koeficientov k 8. septembru 2016

V zmysle § 4 ods. 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok 2017 nasledovné:

ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2017:
výhrevnosť zemného plynu – 34,9989 MJ/m3
pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108051
jadrová inflácia JPI – (-0,04166)
hodnota CENCG t – 16,2927 €/MWh
 
Hodnota  CENCG t platí pre návrhy ceny tepla doručené do 30. septembra 2016. Každý ďalší mesiac bude hodnota iná.

[07.09.2016]


Priemerný počet dennostupňov v roku 2015 (Dt-2 )

V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike je priemerný počet dennostupňov v roku 2015

D2015 = 3388

[05.09.2016]


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2015

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok 2016 nasledovné:

ka = 0,95
kb = 0,74
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2014

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
v znení vyhlášky č. 190/2014 Z.z. sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok 2015 nasledovné:

ka = 0,95
kb = 0,74
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00


Hodnoty korekčných koeficientov k 31. júlu 2013

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013  č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sú hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke nasledovné:

ka = 1
kb = 1
kc = 1
kd = 1
ke = 1


Usmernenia

Analýzy

Archív