Verejný konzultačný proces k návrhu kritérií pre udeľovanie výnimiek z nariadení komisie EÚ č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447.

Návrh na zavedenie prideľovania dlhodobých kapacitných práv pre cezhraničný prenos elektriny na SK/CZ hranici

Konzultácia o zľavách, multiplikačných koeficientoch a sezónnych faktoroch

Regulačné orgány všetkých priamo prepojených členských štátov EÚ so Slovenskou republikou a ostatné zainteresované strany môžu posielať svoje podnety do 7.1. 2019.
The regulatory authorities of all directly connected EU Member States with the Slovak Republic and other stakeholders may send their inputs by 07 January 2019.