Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2021 - 2030.

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s., na obdobie rokov 2021 - 2030. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vám oznamuje, že podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2021 - 2030 prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „spoločnosť eustream, a. s.“) s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete, a zverejňuje ho na verejnú konzultáciu tu:

Konzultácia dokumentu: „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s. na obdobie rokov 2021 - 2030“.

Otvorenie konzultácie: 21. december 2020

Ukončenie konzultácie: 21. január 2021

Pripomienky je možné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku do termínu ukončenia konzultácie na adresu:

  • elektronicky: maria.krizakova@urso.gov.sk
  • písomne: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor regulácie plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2020 - 2029.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vám oznamuje, že podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2020 - 2029 prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „spoločnosť eustream, a.s.“) s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete, a zverejňuje ho na verejnú konzultáciu tu:

Konzultácia dokumentu: „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2020 - 2029 (PDF)

Otvorenie konzultácie: 20. december 2019

Ukončenie konzultácie: 20. január 2020

Pripomienky je možné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku do termínu ukončenia konzultácie na adresu:

elektronicky: maria.krizakova@urso.gov.sk

písomne: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví , Odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27


Informácie o dodávateľoch plynu

Oznamy

Usmernenia

Analýzy

Archív