Usmernenia úradu k jednotlivým častiam Zákona č. 250/2012 Z.z.

Hodnoty parametrov na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC.Archív: