Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu odberateľom elektriny v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou elektriny do 30 000 kWh).

DODÁVATELIA ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI
Uvedený zoznam dodávateľov elektriny domácnostiam je aktualizovaný k 30. 09. 2020.

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. www.bcf.sk Slovensko
CONTE spol. s r.o. www.conte-energy.cz Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
Energy Europe, SE www.energotrens.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk Slovensko
Pow-en a.s. www.pow-en.sk Slovensko
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
AB Facility s. r. o. www.asb.sk MDS
BBF energy, s.r.o. www.bbfenergy.sk MDS
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk MDS
Bratislavská teplárenská, a.s. www.batas.sk MDS
BUKÓZA ENERGO, a. s. www.bukoza.sk MDS
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk MDS
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk MDS
ENSTRA, a. s. www.enstra.sk MDS
GEON, a.s. www.geon.sk MDS
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.) www.hbp.sk MDS
I. S. Servis s. r. o. www.hbp.sk MDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk MDS
KMF SLOVAKIA, s. r. o. www.mez.sk MDS
KOMTERM Slovensko, a.s. www.komterm.sk MDS
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk MDS
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) www.bts.aero MDS
MEOPTIS, s.r.o.   MDS
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk MDS
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk MDS
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk MDS
Smart Energy Contractor SEC, a.s. www.secontractor.sk MDS
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o. www.stavoimpex.sk MDS
TMC Servis s.r.o. www.tmcservis.sk MDS
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" www.zsr.sk MDS
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk MDS

 

MDS - miestna distribučná sústava
Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.

 

DODÁVATELIA ELEKTRINY MALÝM PODNIKOM

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny (za všetky jeho odberné miesta) najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba elektriny za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2018 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby elektriny. Uvedený zoznam dodávateľov elektriny malým podnikom je aktualizovaný k 30. 09. 2020.

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
BBF energy, s.r.o. www.bbfenergy.sk/ Slovensko
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk Slovensko
BM Energy, s.r.o. www.borymall.sk/bmenergy Slovensko
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. www.bcf.sk Slovensko
CONTE spol. s r.o. www.conte-energy.cz Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
Energy Europe, SE www.energotrens.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk Slovensko
Pow-en a.s. www.pow-en.sk Slovensko
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TP 2, s.r.o. www.energetikastrazske.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
V-Elektra Slovakia, a.s. www.v-elektra.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
AB Facility s. r. o. www.asb.sk MDS
AKZ INFRA, s. r. o. www.ccinfra.sk/ MDS
ARJ Servis, s.r.o. www.arjservis.sk MDS
BAMIPA, s.r.o. www.bamipa.sk MDS
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. www.bez.sk MDS
Bratislavská teplárenská, a.s. www.batas.sk MDS
BUKÓZA ENERGO, a. s. www.bukoza.sk MDS
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. www.bpmk.sk MDS
CBA VEREX, a.s. www.cbaverex.sk MDS
CC INFRA, s.r.o. www.ccinfra.sk MDS
COMAX - TT, a.s. www.comaxtt.sk MDS
CREATIVE SCREAM, s.r.o. www.creative-design.sk MDS
D.A.H., s.r.o. Prešov www.dah.sk MDS
Daifel finance, a.s. www.ocvah.sk MDS
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk MDS
Duslo Energy, s.r.o. www.duslo.sk MDS
Duslo, a.s. www.duslo.sk MDS
ENEF s.r.o. www.enefsk.sk MDS
ENERGA Slovakia s. r. o. www.energa-slovakia.sk MDS
ENERGOSAM, s.r.o. www.energosam.sk MDS
ENERGOTRENS s.r.o. www.energotrens.sk MDS
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk MDS
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk MDS
Enics Slovakia s.r.o.   MDS
ENSTRA, a. s. www.enstra.sk MDS
EUROPA SC a.s. www.europasc.sk MDS
EXPORT- IMPORT, s.r.o. Bardejov www.exp-imp.sk MDS
FIMAD, s.r.o. www.fimad.sk MDS
GEON, a.s. www.geon.sk MDS
HEC Services, s.r.o. www.hecservices.sk MDS
HEC Services II, s.r.o. www.hecservices2.sk MDS
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť  (v skratke HBz, a.s.) www.hbp.sk MDS
HTMAS s.r.o. www.htmas.eu MDS
CHEMES, a.s. Humenné www.chemes.sk MDS
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. www.chpenergetika.sk MDS
I. S. Servis s. r. o. www.isservis.sk MDS
IKA TRANS, spol. s r.o. www.ikatrans.sk MDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk MDS
JMB, s.r.o. www.jmb.sk MDS
KINEX BEARINGS, a.s. www.kinex.sk MDS
KLF- ENERGETIKA, a.s. www.klf-energetika.sk MDS
KMF SLOVAKIA, s. r. o. www.mez.sk MDS
KOMTERM Slovensko, a.s. www.komterm.sk MDS
KORD Slovakia, a.s. www.kordslovakia.sk MDS
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk MDS
KSP, s.r.o. www.kspsro.eu MDS
KVARTET, a.s. www.kvartetpartizanske.sk MDS
Letisko Košice - Airport Košice a.s. www.kosiceletisko.sk MDS
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) www.bts.aero MDS
LevEnerg, s.r.o. www.levenerg.eu MDS
Martinská teplárenská, a.s. www.mtas.sk MDS
MEOPTIS, s.r.o.   MDS
Metsa Tissue Slovakia s.r.o. www.metsatissue.com MDS
MKM - servis, s.r.o., www.mkm-servis.sk MDS
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o. www.forumpoprad.sk MDS
MYMA Invest, s. r. o. www.mymainvest.szm.sk MDS
NSREA, s.r.o. www.nsrea.sk MDS
OFZ, a.s. www.ofz.sk MDS
Optifin Energo, s.r.o. www.optifinenergo.sk MDS
Plastika, a.s. www.plastika.sk MDS
POLUS, a.s. www.poluscitycenter.sk MDS
PPS Group a.s. www.ppsgroup.sk MDS
Priemyselný park Štúrovo, a. s. www.ppsturovo.sk MDS
RAVEN a.s. www.raven.sk MDS
RoTTeL Energy, s.r.o. www.rottelenergy.sk MDS
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk MDS
Slovena, a.s. www.slovena.sk MDS
Slovenergie SK, a.s. www.slovenergie.sk MDS
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk MDS
Slovenské Cukrovary, s.r.o. www.agrana.sk MDS
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk MDS
SLUŽBYT, s.r.o. www.sluzbyt.sk MDS
Smart Energy Contractor SEC, a.s. www.secontractor.sk MDS
SPV100, s. r. o. www.spv100.sk MDS
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o. www.stavoimpex.sk MDS
STELMO a.s. Košice www.stelmo.sk MDS
TATRAVAGÓNKA, a.s. www.tatravagonka.com MDS
TMC Servis s.r.o. www.tmcservis.sk MDS
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o. www.trentex.sk MDS
U. S. Steel Košice, s.r.o. www.usske.sk MDS
UR P6 s.r.o. www.aupark-bratislava.sk MDS
V.O.S.R. spol. s r.o. www.paspol.sk/v-o-s-r/ MDS
VEGUM a. s. www.vegum.sk MDS
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. www.veoliaenergia.sk MDS
VSS Energy, s.r.o. www.vss.sk/energy/energy.htm MDS
ZVS holding, a.s. www.zvsholding.sk MDS
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" www.zsr.sk MDS
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. www.zscargo.sk MDS
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk MDS

 

MDS - miestna distribučná sústava
Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.