Stránka obsahuje oznámenia úradu, metodické usmernenia k zákonu a záväzným predpisom, spresnenie povinností regulovaných subjektov voči úradu, vzory rozličných žiadostí,  podklady pre návrhy cien  a údaje, ktoré je úrad podľa zákona povinný zverejňovať.

Návštevník stránky tu môže nájsť aj informácie o kontrolnej činnosti úradu a výsledky informačnej a oznamovacej povinnosti, ktorú úrad vykonáva podľa právne záväzných aktov orgánov Európskej únie.

Zoznam informácií, ktoré je úrad povinný zverejňovať podľa zákona