Reakcia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na hodnotiacu správu Európskej komisie o Slovensku 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s údivom a pohoršením zaznamenal informácie a vyjadrenia v hodnotiacej správe Európskej komisie (EK) o Slovensku v časti o energetickom trhu, do ktorej EK čerpala údaje a informácie zo zastúpenia EK na Slovensku.

Úrad prehlasuje, že zastúpenie EK na Slovensku postupovalo neuveriteľne ignorantsky a neprofesionálne. Absolútne, bez jedinej opravy nerešpektovalo a v správe nezohľadnilo objektívne podklady a argumenty nielen od úradu, ale aj priamo od regulovaných subjektov, ktoré mu úrad niekoľko krát písomne a na osobných stretnutiach odovzdal. Úrad sa márne snaží pochopiť, čo zastúpenie EK  svojím postupom sledovalo a preto musí konštatovať, že nemá iné vysvetlenie, ako evidentnú snahu zastúpenia EK na Slovensku zavádzať Európsku komisiu s cieľom bezdôvodne osočiť úrad, obviniť ho z nedodržiavania nariadení a smerníc EÚ a označiť ho za vinníka všetkých negatívnych dopadov na priemysel Slovenska a životnú úroveň obyvateľstva. Úrad bude teraz dôkladne analyzovať publikovanú správu a podiel zastúpenia EK na Slovensku na jej  neobjektívnej a tendenčnej deformácii. Následne zváži ďalšie kroky voči zastúpeniu EK na Slovensku.

O svojom ďalšom postupe bude úrad informovať verejnosť v budúcom týždni.

Tlačová správa
27. február 2015

Share this post