Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Noví podpredsedovia úradu

Na návrh predsedu úradu Andreja Jurisa vymenovala vláda SR dňom 15. septembra 2020 Szabolcsa Hodosyho a Martina Horvátha do funkcií podpredsedov úradu. Zároveň boli Jozef Mihok a Milan Kubala vládou SR, ku dňu 14. september 2020, odvolaní z funkcií podpredsedov úradu.

Stránky