ÚRSO opravuje zavádzajúce tvrdenia o cenách elektriny

ÚRSO ako odborný úrad nekomentuje vyjadrenia politikov, aj na základe žiadostí odbornej verejnosti však musí opraviť zavádzajúce tvrdenia ústavneho činiteľa o „jednej z najdrahších cien elektrickej energie v celej Európskej únii“.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka a Milana Kubalu do funkcie podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňom 21. septembra 2017.

Vláda SR sa tak stotožnila s návrhom, ktorý jej predložil predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Som rád, že vláda môj návrh akceptovala, je to dobrá voľba,“ povedal predseda úradu: „Zároveň som presvedčený, že obaja podpredsedovia budú ako odborníci pre ÚRSO prínosom

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO