Úrad stiahol návrhy vyhlášok

Úrad v stredu 26.7.2017 stiahol z legislatívneho procesu návrhy vyhlášok o cenovej regulácii pre elektrinu, vodu a teplo. Ide konkrétne o vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z.

Nový predseda už vo funkcii

V utorok 25. júla 2017 predseda vlády SR Robert Fico v sídle úradu v Bratislave slávnostne uviedol do funkcie novovymenovaného predsedu úradu Ľubomíra Jahnátka.

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí prerokovala návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a do tejto funkcie vymenovala Ľubomíra Jahnátka.

Ten sa funkcie ujme zajtra - 25.7.2017.

Výberová komisia rozhodla

Komisia na ministerstve hospodárstva sa dnes po výberovom konaní rozhodla vybrať spomedzi štyroch uchádzačov na post predsedu úradu Ľubomíra Jahnátka a odporučila vláde, aby ho na tento post vymenovala.

Návrh na vymenovanie predsedu Regulačnej rady

Regulačná rada dnes – 28. júna 2017 - na svojom zasadnutí zvolila spomedzi seba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady. V súlade so zákonom o regulácii tento návrh Regulačná rada podáva prezidentovi Slovenskej republiky.

Stránky