Demagógia poslanca Matoviča

Úrad zdôrazňuje, že nedovoľuje nárast povolených výnosov z regulovaných činností jednotlivým prevádzkovateľom distribučných sústav.

Ukončenie cenového konania

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy.

Riešenie aktuálnych problémov

„Na základe diskusie, ktorá vznikla na rokovaní vlády SR a na ktorú bol pozvaný aj predseda úradu Jozef Holjenčík, sa úrad priklonil k názoru vlády SR s tým, že je potrebné zaoberať sa problémami súvisiacimi so zavedením nových taríf pre distribúciu elektriny a plynu pre nie

Stránky