ÚRSO opravuje zavádzajúce tvrdenia o cenách elektriny

ÚRSO ako odborný úrad nekomentuje vyjadrenia politikov, aj na základe žiadostí odbornej verejnosti však musí opraviť zavádzajúce tvrdenia ústavneho činiteľa o „jednej z najdrahších cien elektrickej energie v celej Európskej únii“.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka a Milana Kubalu do funkcie podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňom 21. septembra 2017.

Vláda SR sa tak stotožnila s návrhom, ktorý jej predložil predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Som rád, že vláda môj návrh akceptovala, je to dobrá voľba,“ povedal predseda úradu: „Zároveň som presvedčený, že obaja podpredsedovia budú ako odborníci pre ÚRSO prínosom

Stránky