BanE_26-1-2017.jpg
Cena silovej elektriny na trhoch dlhodobo rastie a regulované subjekty toto zdražovanie už premietli rôznym spôsobom aj do svojich aktuálnych cenových návrhov. ÚRSO pracuje na tom, aby pri maximálnom využití regulačných nástrojov dokázal zabezpečiť optimálne koncové ceny energií pre slovenské domácnosti a podnikateľov, samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu.

Stretnutie so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek prijal pozvanie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka a členom sekcie energetiky tohto združenia predstavil svoju koncepciu posilnenia transparentnosti a efektívnosti regulácie na Slovensku.

ÚRSO opravuje zavádzajúce tvrdenia o cenách elektriny

ÚRSO ako odborný úrad nekomentuje vyjadrenia politikov, aj na základe žiadostí odbornej verejnosti však musí opraviť zavádzajúce tvrdenia ústavneho činiteľa o „jednej z najdrahších cien elektrickej energie v celej Európskej únii“.

Stránky