STING-ENERGO, s.r.o.
ul. 29. augusta 29, Banská Bystrica
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 22.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.4.2022
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.12.2021
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého ul. č. 8a, Rimavská Sobota
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého ul. č. 8a, Rimavská Sobota
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2020
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 15.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.6.2022
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.7.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.5.2022
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 08.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 14.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2021
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021