CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
ŠK AQUA Turčianske Teplice, s.r.o.
Kollárova 721/76, Turčianske Teplice
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 63, Vrbová nad Váhom
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
GASKOV, s.r.o.
Nová Ves nad Žitavou 115, Nová Ves nad Žitavou
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské)
Smolinské 386, Smolinské
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitrianska 109, Hlohovec
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BIOCHYN, s.r.o.
Pod Párovcami 25, Piešťany
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
ILIONE, s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0125/2023/E-ZR (PDF)
KGJ Bzovík s.r.o.
Bzovík 445, Bzovík
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: