LOJECT 3 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
LOJECT 2 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
LOJECT 1 s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
KOMAX SK s. r. o.
Špitálska 2190/55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
FVE TUŠICE I s.r.o.
Kollárova 446, Sečovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
FVE HOROVCE II s. r. o.
Tajovského 7, Košice
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
Energy RS, s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
DITERGO, s.r.o.
Seberíniho 9, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
SPV ĽADOVO 9, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
SPV ĽADOVO 8, s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
My Energy spv2 k.s.
Račianska 144, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
SUN4ENERGY ZVC, s.r.o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
Solarpark Polianka, s. r. o.
Vajnorská 134/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
BE-SOL s. r. o.
Hlavná 1400 , Bytča
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
DH energy k.s.
Račianska 144, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka:
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 15.10.2021
Poznámka: