Druhá slnečná s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
MyEnergy SPV 16, s. r. o.
Votrubova 28, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
MyEnergy SPV 19, s.r.o.
Votrubova 28, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
MyEnergy SPV 17, s. r. o.
Votrubova 28, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
MyEnergy SPV 4, s.r.o.
Votrubova 28, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
Efficient Energy s. r. o.
S. Chalupku 1439/32, Trenčín
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
SL03 s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
Rohovce Power, s.r.o.
Račianska 30/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Zemplínsky Branč s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Starňa s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Riečka s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Nižná Pokoradz s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Horné Turovce s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Hodejov s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Gemer s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Dulovo s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
RENERGIE Solárny park Bánovce nad Ondavou s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
PV Lučenec, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka:
PV Lučenec, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: