Aurinko, s. r. o.
Pod Rovnicami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1460/2014/E-OZ
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2017/E-OZ (PDF)
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2023/E-OZ bolo zmenené rozhodnutím číslo 0008/2024/E-OZ [PDF]
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0082/2022/E-OZ (PDF)
František Záruba ELZAR
Pezinská 125, Vinosady
Dátum: 12.07.2018
Poznámka: K Rozhodnutiu číslo 0028/2018/E-OZ bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 13.08.2018, [PDF]
Aurinko, s. r. o.
Pod Rovnicami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1459/2014/E-OZ
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/E-OZ (PDF)
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Roľnícke družstvo v Plavnici
415, Plavnica
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2022/E-OZ (PDF)
MVE Rybany, s. r. o.
Pod Hájom 230/28, Chynorany
Dátum: 13.08.2018
Poznámka:
MVE Veľká Franková s.r.o.
Veľká Franková 134, Veľká Franková
Dátum: 18.08.2021
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/E-OZ (PDF)
ILIONE, s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0125/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0125/2023/E-ZR
BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 300, Vrbov
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Maťaš Juraj
Šandal 99, Šandal
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0137/2023/E-ZR (PDF)
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 20.08.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0563/2014/E-OZ
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/E-OZ (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2021/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2021/E-ZR
KVANT spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 07.09.2018
Poznámka: